Digitalkapitalismen

Tech-selskapene ønsker å kontrollere alle aspekter av våre liv og det vi gjør, for profitt. En dristig og viktig ny bok, The Age of Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff, identifiserer en ny epoke av kapitalismen. Før var det vi som søkte i Google. Nå er det Google som søker i oss. Hva forteller det oss om hvor digitaliseringen er på vei?

Over mer enn syv hundre sider beskriver Zuboff en”dispossession cycle” der vi alle jevnlig blir plyndret, våre opplevelser kidnappet og ekspropriert.

Glem klisjeen om at hvis det er gratis, da er du mest sannsynlig produktet, skriver hun. Du er ikke produktet; du er den forlatte kadaveret. Produktet kommer fra overskuddet av informasjon Tech-gigantene har røvet fra livet ditt. Det verste i en slik utvikling gjenstår likevel fra og materialisere seg, hevder hun, Tech-gigantene skifter nemlig nå strategi fra å fokusere på å kunne forutsi vår atferd til å konstruere den. Det er ikke lenger nok å automatisere informasjonsflyten om oss, advarer hun; målet er å automatisere oss!

Det eksisterer åpenbart en del diskusjoner om verdien av denne bokens evne til å bidra med en skarp kritikk av digitalkapitalimen (se under), men uansett er den et tungt bidrag til debatten om hvor kapitalismen og digitaliseringen er på vei.

Spesielt er jeg interessert i å forstå påstanden hennes om at den forrige industrielle revolusjonen kostet menneskeheten miljøet, mens den digitale industrielle revolusjonen nok vil koste oss humanismen og demokratiet.

Jeg skal komme tilbake til denne boken som jeg leser nå, men begynner her med å samle litt bakgrunn og lenker av andre som har skrevet og tenkt litt om denne boken.

https://www.theguardian.com/books/2019/feb/02/age-of-surveillance-capitalism-shoshana-zuboff-review